lørdag 24. mai 2008

Gamle gravminner

Jeg jobber for tiden med Gravminne-fotografering i Holmestrand.
I Holmestrand kommune er det 3 kirkesogn; Hillestad, Botne og Holmestrand.
Hillestad er allerede ute med bilder og Botne er under registrering/fotografering. Så da tar jeg meg av byens gravminner, Holmestrand kirke og kapell sammen med svigerinne Anne-Lise som står for registreringen.

Ved kirken er det kun noen få gravminner som alle er freda. Disse er av folk som var mer eller mindre betydningsfulle for byen; vi har en Consul, en Apothecher, Sogneprester, Handelsmenn foruten kunstnerfamilien Backer.

Det er artig med disse gamle gravminnene - de eldste er fra tidlig 1800-tall. En ting som slår meg er at når de offentlige først freder et gravminne burde de også vedlikeholde dem og kanskje sette ned en blomst eller to. Flere av gravsteinene er nok helt umulig å tyde men jeg skal ta med meg min makker ned dit en dag så får vi se om ikke vi sammen greier litt.

Denne jernplaten er faktisk ikke så vanskelig men jeg må nok ned på kne en tur og forsiktig børste vekk det løse gresset som ligger på platen. Fastgrodd mose og annen vegetasjon kan vi ikke plukke av men det som er løst børster jeg lett av. Skriften her er fortsatt inntakt så vi skal nok greie denne. Værre er det med andre hvor det ikke er tegn til at det har vært skrevet noe.

Men - den største jobben blir nok gravminnene ved kapellet - for der er det mange!

Ingen kommentarer: