fredag 10. desember 2010

2010 er snart historie...

...og det er tiden for årbøker og hefter fra ulike foreninger.

Jeg er medlem i 4 foreninger, og i dag lå det et tidsskrift i postkassa mi: Hringariki.
Dette bladet utgis av Ringerike slektshistorielag, et lag jeg meldte meg inn i fordi jeg har endel slekt på Ringerike, nærmere bestemt i Hole (nær Hønefoss). I tidligere utgaver har det stått flere artikler som har berørt min slekt der. Så det skal bli spennende å kikke nærmere på årets siste utgave av bladet!

Noe av det første som står nevnt i bladet er at de har nye nettsider - litt skuffende at man nok bør bruke Internet Explorer for å få den skikkelig opp.

Ellers er det artikler om:
Avskrift av tingbøker (kan kjøpes)
Kari Hiran
En vaneforbryter fra Hønefoss
Epidemier i distriktet
Barnedødsfall under Haugerud
Slekt fra Hval i Ådal
Avskrift av Holes kirkebøker 1725-1726

...pluss mye mer.

Min tippoldefar Lars Jensen var fra Hole, og dermed også masse slekt bakover. Lars ble født i 1819 på Fjulsrud i Hole men flyttet til Oslo og giftet seg der med sin Birthe Marie Andreasdatter Bruun i 1849.

Andre gårder jeg har endel slekt fra i Hole er Trøgsle, Kroksund, Bønsnes, Næs, Sundvolden og Vik.
Fullstendig liste over steder i Hole jeg har med i basen min finner du her.

Kanskje jeg finner nye opplysninger i dagens ankomne Hringariki? Håper det!

Ingen kommentarer: