tirsdag 19. april 2011

En riktig god påske - med eller uten tulipaner!


En tulipan, kjent som «Viceroy»,
slik den er fremstilt i en
nederlandsk 
katalog fra 1637. Løken kostet 
mellom 3 000 og 4 200 floriner 
avhengig av størrelse. En faglært 
kunne på den tiden tjene 
omtrent 300 floriner i året.
I dag hørte jeg en kommentar av historisk art fra en blomsterselger:
Blomsterkjøper: Jeg skal ha den største buketten med tulipaner der borte - men den blir sikkert ikke billig!
Blomsterselger: Det er ingenting mot hva det kosta på 1600-tallet!

Så måtte jeg søke opp dette på wikipedia, for å se om det var noe hold i kommentaren.

Og der fant jeg ut at det på 1600-tallet hadde vært et "tulipankrakk" som beskrives på følgende måte:

Tulipankrakket eller tulipanmanien (nederlandske navn inkluderer: tulpenmanie, tulpomanie, tulpenwoede, tulpengekte og bollengekte) var en periode i Den nederlandske gullalderen hvor prisen på løk fra den nylig introduserte tulipanen nådde ekstraordinært høye nivåer og deretter kollapset brått. Da tulipanmanien nådde toppen i februar 1637, ble enkelte tulipanløker solgt for mer enn det tidobbelte av årslønnen til en faglært. Perioden som ledet til krakket blir viden ansett for å være den første registrerte, spekulative boblen (eller finansboblen), selv om enkelte forskere har påpekt at Kipper- und Wipperzeit-krisen i 1619-22, en paneuropeisk rekke av mynt-devalueringer for å finansiere krigføring, hadde enkelte likhetstrekk med en boble. Uttrykket «tulipanmani» blir nå ofte brukt metaforisk for å vise til en hvilken som helst stor finansboble (når verdiene på aktiva avviker fra egenverdiene).


Her ser du hva man måtte betale for kun EN tulipanløk på sitt værste.

Så ja - jeg er helt enig med blomsterhandleren at nåtidens pris på tulipaner ikke kan sammenlignes med 1600-tallet!

Så med dette vil jeg ønske alle mine blogglesere en

RIKTIG GOD PÅSKE!


Og kjøp deg gjerne en bukett med tulipaner! :D

Ingen kommentarer: