torsdag 15. september 2011

Septembermøtet i DIS-Vestfold

I dag var jeg på høstens første medlemsmøte i DIS-Vestfold. Ikke den helt store oppslutningen kanskje, kun ca 25 oppmøtte. Kveldens foredragsholder var leder i Norsk Slektshistorisk Forening; Rune Nedrud, som fortalte om boken "Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591-1610". Undertittel på boken lyder: "Tegninger av segl og bumerker på fullmaktsbrevene fra domkapitlene, geistligheten, borgerskapet og allmuen, samt på hyllingsbrevet fra adelen i forbindelse med hyllingene ved Akershus slott".

Hva er en "hylling"?
Store Norske Leksikon sier litt om det her: Hyllinger

NSF var 75 år i 2001 og ønsket i den anledning å gi ut denne boken med segltegninger. Dette var et omstendelig arbeid å få ferdigstilt, siden det tok hele 10 år faktisk. Så i 2011 ble boken ferdigstilt.

Boken inneholder segl, bumerker og en artikkel om normering av personnavn. Det er også et godt register bak i boken - noe som er veldig bra! Rune kunne fortelle at det også ble startet et arbeid for å identifisere folk og gårder, det meste av dette ble fullført.

NSF omtaler boken på sin webside:
I 1591 of 1610 ble det foretatt hyllinger av henholdsvis kong Kristian IV og hans eldste sønn, "den utvalgte prins" Kristian. Fra domkapitlene, byene, den lokale geistlighet og allmuen på landet ble det av praktiske grunner sendt representanter. Adelen, lagmennene og biskopene møtte personlig frem til hyllingene.

I dette praktverket på 526 sider fra Norsk Slektshistorisk Forening får du en innføring i hva kongehyllingene gikk ut på, segl og seglbruk, bumerker og navnenormering - og mest sentralt: Her publiserers de rundt 4800 avtegninger av segl og bumerker som er påført de til sammen mange hundre fullmaktsbrevene. Dette utgjør den siste, hittil upubliserte delen av Riksarkivets store løft Aktstykker til norske stænders historie.


Utdrag fra innholdsfortegnelsen:

Innledende tematiske artikler:
 • Halvard Bjørkvik: Kongehyllinga i historisk perspektiv
 • Reidar Kjellberg: Hyllingene på Akershus 1591 og 1610
 • Anders Bjønnes: Segl og seglbruk i Norge
 • Hans Cappelen: Bumerker i Norge - en oversikt
 • Terje Gudbrandson: Normering av personnavn
Plansjeverket

 • Forklaring til plansjeverket
 • 1591
  • Brevoversikt 1591
  • Plansjer med segltegningene 1591
  • Appendiks til 1591
 • 1610
  • Brevoversikt 1610
  • Plansjer med segltegningene 1610
  • Appendiks til 1610
 • Fornavnsregister
 • Patronymikon- og tilnavnsregister
 • Stedsnavnsregister
Det meste av jobben med å få laget denne boken er gjort med frivillig innsats - et temmelig omfattende stykke arbeid!

Noe videreføring av boken blir publisert på hjemmesiden til NSF, men det er også snakk om en mulig tilleggsutgivelse.

Ingen kommentarer: