tirsdag 14. februar 2012

Har du slekt på Hadeland?


Da kan Randsfjordmuseenes nettbutikk ha noe nyttig til deg!

Som de selv sier:

Randi Bjørkviks arkiv

Det meste av materiale relatert til slektshistorie befinner seg i Randi Bjørkviks arkiv. Arkivet består av materiale som skulle danne grunnlag bygdebøker på Hadeland. Materialet er svært omfattende, godt gjennomarbeidet og systematisert. Randi Bjørkvik søkte etter alle typer kilder der Hadeland eller personer fra Hadeland var nevnt. Kildene er sortert etter tema og garder. På 1960-tallet sendte bygdebokkomiteen ut spørsmålslister til de fleste garder. Her ble eierne spurt om slekt, eiendom, bygninger osv. Dette er viktig materiale til slektsgransking for første halvdel av 1900-tallet. Ta gjerne kontakt dersom du vil vite mer. Arkivliste er tilgjengelig.

Familierekonstruksjonene i Randi Bjørkviks arkiv er mest i bruk av våre besøkende. Familierekonstruksjonene er digitalisert og kan kjøpes hos oss eller du kan få tilgang til den digitaliserte versjonen på vår publikum-pc. Den digitaliserte versjonen inneholder familierekontruksjoner for Hadeland i perioden ca. 1700-1880. Dette er ca. 10 hyllemeter arkivmateriale samlet på en DVD "


Ingen kommentarer: