fredag 10. mai 2013

Tromsø Statsarkiv - nok en gang!


Spent ankom jeg statsarkivet i Tromsø en dag i mai. Ved ankomst ble jeg møtt av Vidar Bjørnsen – en serviceinnstilt og hyggelig rådgiver/lesesalsvakt som viste meg rundt og fortalte litt om hvordan man fant fram til de ulike kildene.Han kunne dessuten fortelle at de hadde lagt ut en katalogoversikt på nettsiden til arkivet.
Her blir det å gå til Kilder og der er det hele inndelt i 3 kategorier:
  • Hjelpemidler
  • Katalog over offentlige arkiv
  • Katalog over private arkiv

Vidar tok meg også med på en tur i magasinet, både nærmagasin som lå i samme etasje, og fjernmagasinet som lå i et par etasjer under bakkenivå. Han viste fram en spesiell kirkebok, Ministerialbok 1 fra Lyngen i perioden 1756-1785 hvor presten på slutten av boka fikk mindre og mindre håndskrift (for å spare på papiret) helt til siste side som var nærmest uleselig. Da har vi fordelen med den skannede utgaven som man kan forstørre – men det å skrive så smått må jo ha vært et kunststykke! 
Det spesielle er at han fortsatte med den lille skriften i neste bok.

Statsarkivar Solbjørg Fossheim kom også til, og viste meg en kirkebok som ble med på et forlis og derfor havnet i vannet, ingen overlevde dette forliset men kirkeboken ble plukket opp av vannet og utrolig nok er mye av boken leselig selv om den er en del skadet.

Hun kunne også fortelle at de i samarbeid med DIS-Troms har et prosjekt gående med transkribering (avskrift) av reisepass, pluss at de i den forbindelse hadde opplæring i gotisk håndskrift. Ellers fortalte hun at de på arkivet i Tromsø hadde kilder om grenseinnvandring spesielt fra Finland, men også fra Sverige og Russland.  Samisk kultur, språk og historie samt finsk arkiv har de også der.

Det er vesentlig fra Troms, Finnmark og Svalbard dette arkivet har litteratur i bok-form – men de har også noe fra andre regioner, f.eks Nordland.

Et utsnitt av boksamlingen

De kunne begge fortelle at de gjerne tok i mot spørsmål fra publikum som selv ikke har mulighet til å møte opp selv, og svarer så godt de kan ut fra hvor omfattende spørsmålene er og hvor stor kapasitet de har. En ting ble nevnt dog: Kom med så mange opplysninger du har rundt det du spør om! Dette er jo kjent for alle som hjelper andre, det er ofte mangler i utfyllende opplysninger.

Det ble også litt tid til å sjekke egne kilder, av de få jeg har i disse nordlige områdene. Det ble ikke så stort napp, men statsarkivar Solbjørg fant en dødsanmeldelse på min slektning Henriette/Henrikke DortheaBlichfeldt Droxrud som bosatte seg i Hammerfest og døde der. Protokollen kunne fortelle at det var ”Intet at skifte” så da var det dessverre ikke et skifte for å finne ut om de etterlatte i. Hun og mannen Ole Christian Droxrud fikk i hvert fall 6 barn, så noen etterlatte må det ha vært, men de kan jo selvfølgelig ha flyttet vekk fra området.

Ingen kommentarer: