fredag 19. november 2010

Medlemsmøte i Botne Historielag

Da har jeg vært på mitt første medlemsmøte i Botne Historielag, ja faktisk ble gubben med og!
Vel ankommet kom Anne-Lise og hennes gubbe og, så dette ble nesten et lite familiemøte (gubbene våre er jo brødre)
Disse møtene holdes åpne for alle, noe som passa meg bra siden jeg ikke er medlem.

Dagens agenda inneholdt 2 viktige saker:
  • Restaurering av Holmestrand kirke
  • Registrering av kulturminner
Spennende saker begge deler!

Holmestrand kirke er en såkalt Y-kirke, det vil si at grunnplanet i kirken er formet som en Y. Leder Paul i historielaget fortalte om prosjektet, og kunne fortelle at Holmestrand kirke er den største av de gjenværende få Y-kirker i Norge. Kirken er en trekirke som ble bygd i 1674.

På kommunens nettside finner jeg dette om Holmestrand kirke:
Håndverkere i full gang, deler av gulvet er
fjernet for å komme til de råtne bjelkene under
Foto: Paul Thode
Kong Christian V ga borgerne i Holmestrand tillatelse til å bygge en kirke, og etter iherdig dugnadsinnsats kunne kirken innvies 15. februar 1674. Kirken er bygget i Y-form, og i dag er det kun fire slike kirker igjen.
Mange mener at formen på kirken er symbolsk, og trekanten betegner den treenige Gud, mens firkanten er verdens 4 hjørner. Holmestrand feiret sitt 300-års jubileum i 1974.

Hele kirken må "løftes" for å komme til råte i bærebjelker.
Her ser du de spesialkonstruerte støttete som er skrudd
fast til veggen og jekkes opp.
Foto: paul Thode


Tidens tann har tæret veldig på kirken så det ble besluttet at den måtte restaureres, noe som foregår i nært samarbeid med Riksantikvaren. Det ble oppdaget store råteskader i den bærende konstuksjonen og her var det snakk om et være eller ikkevære for bykirken vår. Så nå er prosjektet med restaurering i full gang noe vi fikk se via mange bilder, en flott og viktig dokumentasjon av jobben.Lokalavisen vår - Jarlsberg Avis -  har et par artikler om jobben og, legg spesielt merke til råten i bunnstokkene i den første artikkelen: 
Riksantikvaren fornøyd så langt

Del 2 på agendaen var registrering av Kulturminner. Dette er et kommunalt prosjekt og som blir utført med hjelp av flere frivillige organisasjoner, bl.a. Botne historielag.

Du kan lese mer om det på historielagets nettsider her.
Du vil se at noen av de kulturminnene som har kommet inn og er ferdig registrert og kontrollert ligger ute på nettsiden og her er det oversikt over inkomne kulturminner.

Davids kilde
Dette er en kjempeviktig jobb, for mange kulturminner forsvinner med tiden og med den en viktig del av historien vår.

Her ser du bilde av Davids kilde og her kan du lese om den.

Så hvis du som leser denne bloggen vet om et kulturminne i Holmestrand så ikke nøl med å send det inn til Botne Hiastorielag - evt last ned registreringsskjema som du finner øverst til høyre på historielagets side her.
1 kommentar:

Anonym sa...

Kjempefint innlegg Liv. For informasjon så ble kirken senket ned på murene sist fredag. Første fase er over. Gulvet inni er fjernet og grunnen under skal ryddes med gravemaskin.
Paul