fredag 20. september 2013

Vestfoldarkivet til møte i DIS-Vestfold

Denne høstens første medlemsmøte hos DIS-Vestfold på Stokke Bygdetun hadde følgende agenda:

Presentasjon av Vestfoldarkivet
Vi får besøk av Lone Kirchhoff og Marit Slyngstad fra Vestfoldarkivet.
De skal presentere Vestfoldarkivet og de privatarkiver de besitter. Det vil blant annet bli eksempler fra "Bugge arkivene".

Vestfoldarkivet vil også være en viktig samarbeidspartner når vi nå skal i gang med digitalisering av kilder fra Vestfold.

37 personer fant dette som nyttig å bruke en torsdagskveld på!

Willy (leder) åpnet ballet med å gi oss en historisk oversikt over den lokale aktiviteten i lokallaget - ikke mindre enn 4 grupper nå:
Så var det Fylkesarkivet sin tur. De presenterte arkivet og hva man kan finne der, av både dokumenter og bilder.

Om Vestfoldarkivet:
- samler inn, bevarer, tilgjengeliggjør og formidler kilder til Vestfolds historie.
- er depot for Vestfold fylkeskommune (oppbevarer eldre fylkeskommunale arkiv).
- er del av Vestfoldmuseene IKS.
- oppbevarer ulike private arkiv.
- er koordinerende institusjon for privatarkivarbeid i Vestfold og Buskerud.
- har rundt 3000 hyllemeter med historiske arkiv.


Kan nevne noe av alt det de har materiale fra:
 • Agnes Fyrstikkfabrikk
 • Sanitetsforeninger
 • Arbeiderbevegelsens Arkiv i Vestfold
 • Arbeiderbevegelsens fotosamling (samling)
 • Bygdekvinnelag
 • Korps
 • Kor
 • Skoleprotokoller
 • Hydro Aluminium Rolled Products AS (en hjørnestensfabrikk i Holmestrand)
 • Krigsseilerminner (samling)
 • Personarkiver
 • Hvalfangstarkiver 
 • Krigsseilerminner
 • Barndomsminner
...og mye mye mer...

Å finne personer i dette materialet krydrer slektshistorien vår og må bare være et funn!
Du kan lese mer om det arkivet har her: Våre samlinger


De avslutter med det som er arkivets viktigste oppgaver:
Å ta vare på arkivmateriale det, ordne det og gjøre tilgjengelig for publikum.

Et eksempel fra arkivet viser et mannskapskort fra hvalfangstregisteret.

 
Selvmotsigende mannskapskort fra arkivet. Foto: Heidi Meen Johansen, Vestfoldarkivet.
Fylkesarkivet sier dette om dokumentet:
Mon tro hvordan man skal tolke dette? Kortet med den noe uventede konklusjonen er ett av mange tusen mannskapskort etter forhyring (ansettelse til tjeneste om bord i et skip) som oppbevares i Vestfoldarkivet.

Da var det tid for kaffe!


DIS-Vestfold er i gang med et stort prosjekt, ihverksatt for gaven de fikk fra Sparebankstiftelsen tidligere i år. Planen er å få tillatelse til å digitalisere dokumenter fra kommunene som ellers ligger godt gjemt i kommunenes arkiver. Dokumenter det her er snakk om er eldre kommunale kilder som er avlevert til IKA.
Her snakker vi om dokumenter som skoleprotokoller, skattemanntall, valgmanntall og fattigprotokoller.

Mange avtaler er allerede på plass, og disse har gitt sin tillatelse:
 • Tjøme
 • Tønsberg
 • Larvik
 • Holmestrand
Vi fikk og se en statistikk på medlemsveksten hittil i 2013- og det var en veldig hyggelig statistikk!!
Hele DIS-Norge har hatt en økning på 20% mens DIS-Vestfolds økning var på 31%.
Så pr i dag er det 670 medlemmer tilknyttet DIS-Vestfold.
Bra jobba!