torsdag 16. september 2010

Den norske krigsgravtjenesten

Ja jeg fortsetter visst i gravminnemodus jeg...
Men når det dukker opp kilder jeg ikke kjenner til tenker jeg at det er flere en meg som ikke kjenner til dem, selv om dette er kjent for enkelte.

Det ligger link til denne på DIS-Norges genress, men likevel en fin side å gjøre ekstra kjent her på bloggen :)
Søk på Krigsgraver i genress så kommer den opp der og.
Takk for tipset Laila!!

Da kom det meg for øre (tips fra Tore Vigerust) at det på Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets nettsider finnes en oversikt over norske krigsgraver i utlandet!
Listen er sortert alfabetisk etter de landene gravene befinner seg i.
Forruten gravsted/land har listen med opplysninger om navn, stilling, tjenestegren, født, død og gravnummer.

Det kan også søkes i listen, som i alle pdf'er ved å trykke på Ctrl+F på tastaturet.

De sier selv bl.a. om denne oversikten:

"Opprettelse og oppgaver
Den norske krigsgravtjenesten ble opprettet av Hærens overkommando i 1946 etter pålegg fra Forsvarsdepartementet (FD)[1]. Krigsgravtjenesten skulle være ansvarlig myndighet i saker som angikk norske krigsmenns[2] graver i utlandet og utenlandske krigsgraver i Norge etter den annen verdenskrig.
Norske krigsmenns graver i utlandet
Krigsgravtjenestens oppgave omfattet følgende:
- Oppsporing, identifisering og registrering av falne norske krigsmenn
- Hjemføring av falne som pårørende ønsket hjemført
- Istandsettelse, merking og vedlikehold av gravene til falne som ikke ble hjemført."
Ta en titt på pdf'en - kanskje du finner noe interessant?

1 kommentar:

Synnove sa...

Veldig interessent og nytt også for meg.