tirsdag 20. november 2012

Søking i Arkivverkets nye webportal - til frustrasjon?


Ikke etter gårsdagens møte hos DIS-Sande!
Der overvar jeg et foredrag som handlet om nettopp dette, søking i det nye Digitalarkivet.

Det vil si - søking i det som pr dags dato er overført, målet er at alt fra det gamle Digitalarkivet skal være overført til ny portal innen sommeren 2013.
Så nå er de i en overgangsfase hvor kilder hele tiden blir overført og nye funksjoner stadig blir tatt i bruk.


Notater fra møtet i Sande:

Foredragsholder: Kristian Hunskar; Underdirektør Seksjon for digitalisering og konservering i Riksarkivet.

Han hadde 2 ting på agendaen:
 • Å gi veiledning om bruk av Digitalarkivets nye nettside.
 • Å vise eksempler fra folketellingen som ble holdt i 1891
_________________________________________________________________________

Nye Digitalarkivet

Forarbeid som gjøres før det er klart for publisering:
 • Felles søk for alle kilder betyr at alt må standariseres 100%
 • Samkjøring av søkbare og skanna kilder
Det er i hovedsak 2 måter å søke på:
 1.  Finn kilde
 2. Søk i alle kilder (minner om googlesøk)
På dette utsnittet har jeg markert Finn kilde med rødt


Ved søk på Elverum i fritekstfeltet på "Finn kilde" fikk jeg opp en kildeliste på 8 treff: folketellinger og kirkebøker.
Til høyre på hvert treff er det noen linker å klikke på:

 • Søk (fører direkte til kildens søkeside)
 • Velg år (fører direkte til skanna kirkebok i listemodus)
 • Info (gir oss all dokumentasjon om kilden)
Ved søk i alle kilder bruker man "Søk i kildene" (se illustrasjon over)
Du kan velge om du vil søke på personer eller eiendommer.
For å begrense søket kan du foruten personnavn ta med feks årstall og gårdsnavn.
Tar man med for mye informasjon i søkefeltet kan man riktignok oppleve å få null treff, her får man bare prøve seg litt fram.

Det er også nyttig å bruke spesialtegn som:
*   for å ta med deler av navn, kan brukes både foran og bak et ord
|    er det samme som "eller"
+  for å ta med et ord i alle treff
-   for å utelate et ord i alle treff

Jeg gjorde nå et søk på: theodor|aleksander|alexander +lars* 1854 for å finne min oldefar.
Da fikk jeg 9 treff hvor det øverste var den rette, i folketelling 1910 for Sandefjord.
Trefflista sorteres kronologisk med den med flest treffpunkter i fht det man søker etter øverst på lista.

Disse 2 måtene å søke på ga ihvertfall meg noen tips til hvordan den nye portalen kan brukes. Dette er noe vi bare må lære oss for innen et snaut år er nok det gamle Digitalarkivet en saga blott!
_____________________________________________________________________________

Statlig Folketelling 1891

Denne tellingen er helt annerledes enn de statlige tellingene vi kjenner fra før hvor vi får treff etter bosted. I 1891 ble det fylt ut en seddel pr person, men med mye av de samme opplysningene vi ellers er vant til.
Tellingen består av følgende lister:
 • Husliste - med opplysninger om hver bopel
 • Hovedliste - en liste for hver krets
 • Hovedsammendrag  - holder orden på hovedlistene
Dette blir kun skannet, det er nå ca 50% som er ferdig og dette er tenkt publisert rundt årsskiftet. Resten kommer etterhvert som det blir ferdigstilt.
Så da kan vi bare glede oss til publisering av denne og etterhvert flere kilder!

Ingen kommentarer: