søndag 22. februar 2015

Hurtigtaster og kopiering i Legacy

Legacy har et rikt utvalg av hurtigtaster, her skal jeg komme inn på de jeg bruker mest.
Jeg vil også nevne muligheten for å kopiere hendelser og kilder, noe som er veldig tidsbesparende!

Det kan nok være lurt å lære seg noen få hurtigtaster i første omgang, så kan du innføre flere etterhvert.

For å finne ut hvilke hurtigtaster som gjelder i Legacy går du til Hjelpeindeksen og søker på Hurtigtaster.

De mest brukte tastene på tastaturet brukt som hurtigtaster er F(funksjons)-tastene, som du finner helt øverst på tastaturet. Disse er satt opp til å virke på samme måte i flere windows-program, f.eks F1 som åpner hjelpefilen i det programmet du har oppe. I Legacy for du opp hjelpeindeks utfra det bildet du har aktivt oppe.

Den første jeg lærte meg var F9-tasten, for å kopiere sist lagrede inntasting i et felt. Denne funksjonen kan brukes i vinduene personinformasjon og ekteskapsinformasjon. Dette er spesielt nyttig hvis du f.eks. jobber med en barnerik familie enten i kirkebøker eller folketellinger. Da er det bare å trykke F9-tasten i stedsfeltet, der hvor det er samme stedsnavn. Dette gjelder også de andre feltene som navn og dato, men her er det ikke like aktuelt.

Andre nyttige hurtigtaster kan være:

F4 åpner kildevinduet fra familieoversikten, anetavleoversikten, personinformasjon, ekteskapsinformasjon og notater.

F5 åpner notatfeltet fra familieoversikten, anetavleoversikten, personinformasjon og ekteskapsinformasjon.

Se hjelpeindeksen for bruk av flere F-taster og andre hurtigtaster.

Å kunne kopiere en hendelse eller/og kilde er også veldig nyttig - og ikke minst tidsbesparende!
Prøv deg litt fram - du vil garantert merke at dette er tidsbesparende når du venner deg til det!

Her vil jeg ta utgangspunkt i et ektepar som har en folketelling jeg vil kopiere. Nå har Legacy kommet med muligheten til å dele hendelser, men det kan være greit å vite om denne kopifunksjonen likevel.


På bildet over har jeg en folketelling jeg vil dele med andre slektninger. Dette kan enkelt gjøres ved å klikke på kopiknappen (rød pil)  - gå så til den personen det skal deles med og klikk på liminn-knappen (grønn pil). Disse knappene vil du kjenne igjen på mange bilder, både på hendelser og kilder.

Det med å dele hendelser vil jeg komme tilbake til i et senere innlegg.

Ingen kommentarer: