fredag 2. oktober 2015

Flere kilder fra Københavns Stadsarkiv!

I dag kunnnne jeg lese at borgelige vielser fra København i perioden 1851-1922 er på nett!

I Danmark ble borgelige vielser innført i 1851.

Med Grundloven 1849 fulgte religionsfrihet og dermed behov for å kunne bli viet utenfor folkekirken og andre trossamfunn. Så i 1851 åpnet de for denne muligheten, å bli viet borgelig

Det står mer om dette hvordan du går fram for å lete hos statsarkivet i København  København Stadsarkiv

For å finne de borgelige vielsene fra København går du til Arkivalieronline   Se de borgelige vielser

På nettsidene til statsarkivet i København står det mer om disse kildene og hvordan du går fram for å lete.

Når det ble åpnet for borgerlige vielser i Norge fant jeg ikke ut - kanskje du vet?

Fikk raskt svar fra Helén Tangen som fant dette i Store Norske Leksikon > ekteskapsloven

"I gammel norsk rett var noen formell vigsel ikke nødvendig for at et ekteskap skulle være gyldig stiftet, partenes avtale om å inngå ekteskap var tilstrekkelig. Etter hvert ble kirkelig vigsel vanlig i Norge, men det var først i 1589 at dette ble gjort til vilkår for at et ekteskap var gyldig stiftet. Ved lov av 16. juli 1845 ble det gitt adgang til borgerlig vigsel for dissentere, og denne adgang til å inngå ekteskap uten kirkens medvirkning er senere blitt utvidet. Partene har således fri adgang til å bli viet borgerlig dersom de ønsker det."

Ingen kommentarer: