mandag 7. september 2009

Møte om gravminner på Nauen

I dag var jeg på møte hos Vestfold SlektshistorielagNauen.
Dagens tema er gravsteder/gravminner med kveldens foredragsholder Helge Klingberg, som er kirkegårdskonsulent i Kultur og kirkedepartementet. Han er også kjent for sitt engasjement for kirkegården på Syd-Georgia, hvor mange nordmenn fant sin grav.

Et oppmøte på ca 25-30 er jo bra! Da var igrunn lokalet fullt og. Som alltid var det nystekte vafler og kaffe å få kjøpt.

Klingberg starta med historikk rundt det med
gravlegging. På landsbygda var praksisen å gravlegge på gårdene før gravsteder som vi kjenner i dag ble det vanlige. Han viste oss også bilder av de tidligste gravminnene.

Videre sa han litt om fester, type gravminner - og "innramminger" (inngjerdinger) var han også innom. Senere sa han litt om det med bevaring av gravminner.

Det finnes 2 typer gravsteder uten gravminne: Anonyme graver og navnet minnelund. På den sistnevnte er det ofte en felles plate med navn på de gravlagte men ingen gravminner på hvert enkelt gravsted.

For at et gravminne skal være verd å bevare kreves det kriterier som:
  • Høy alder (minst 100 år)
  • Kunstnerisk eller håndverksmessig verdi
  • Lokalt materiale eller lokal tilvirkning
  • Symboler
  • Gravskrifter
  • Titler
  • Personalhistorisk verdi
  • Tidstypiske miljøer

Hva kan det stå på et gravminne? Navn, datoer, yrkestittel, symboler, minneord. Det må være korrekt - og ikke minst sømmelig.
Man kan sette opp gravminne over folk som aldri er gjenfunnet.

Han viste oss et eksempel som ikke var særlig sømmende:
På en lektors gravminne står det "Et hjerte og 2 hender har sluttet å slå". Tolk det slik du vil...

Nest punkt er gravstedene på Syd-Georgia. Mange fra Vestfold er gravlagt der. De 5 gravstedene som fortsatt eksisterer er:
Grytviken, Husvik, Leith Harbour, Strømnes og Prince Olav Harbour.

Et flott møte med en kunnskapsrik foredragsholder!

Ingen kommentarer: