tirsdag 7. juni 2011

Kirkene vi var innom

Her lister jeg opp kirkene jeg tok bilde av på vei til og fra Vågå. Laila og jeg var skjønt enige om en ting - de kirkene vi så fra veien vi kjørte eller skilt til dem og som ikke lå altfor langt unna kjørte vi innom.

Det ble noen ja!


Øyer kirke
Øyer kirke er en korskirke fra 1725

Fåvang kirke
Fåvang kirke omtales av og til også som ei stavkirke, men er vel egentlig ikke det, selv om deler av konstruksjonen er av stavverk. Den ble bygget 1627-1630.

Vågå kirke
Vågå kirke (Vågåkyrkja) omtales av og til som ei stavkirke, men er vel egentlig ikke det, selv om deler av bygningsmaterialene er stavkirkematerialer. Kirken ble bygget som korskirke i bindingsverkskonstruksjon på begynnelsen av 1600-tallet på prestegården, tidligere kalt Ullinsyn (Ullins hamnegang), i Vågå

Ringebu stavkirke
Ringebu stavkirke er bygget ca 1220. Den er en av 28 gjenværende stavkirker i Norge, og en av de største

Sør-Fron kirke
Sør-Fron kirke (i folkelig tale også kalt Gudbrandsdalsdomen) i Sør-Fron i Gudbrandsdalen er oppført i perioden 1786-1792

Kvam kirke
Kvam kirke (Kvam kyrkje) er en korskirke på Kvam i Nord-Fron kommune i Oppland. Den er bygget i 1952

Garmo kirke
Garmo kirke er en langkirke fra 1879 i Lom kommune

Lom stavkirke
Lom stavkirke er en stavkirke fra perioden 1170 til 1200 i Lom kommune, Oppland fylke. Kirken, som er en av de største stavkirkene i Norge, ble trolig bygget i slutten av 1100-årene.

Lomen kirke
Lomen kyrkje ble innviet 29. juli 1914 da den erstattet Lomen stavkirke der kirkegården ble alt for liten.

Høre kirke
Høre stavkirke (Hurum stavkirke) er en stavkirke fra 1179, i bygda Høre lengst øst i Vang kommune i Oppland

Ingen kommentarer: