fredag 16. mars 2012

Årsmøte i DIS-Vestfold 2012

Det er 2 av lokallagene i DIS-Norge jeg følger mer med på enn de andre:
DIS-Oslo/Akershus (siden jeg jobber for det laget og derfor har mye kontakt med dem)
DIS-Vestfold (siden det er laget "mitt", det er jo i Vestfold jeg bor).

I forrige uke hadde DIS-OA sitt årsmøte, så forleden var det DIS-Vestfold sin tur.


Det noe spesielle ved dette årsmøtet var at leder John Ludvigsen etter 10 år i ledervervet takket for seg. Han har sittet som leder i hele min DIS-tid så derfor føles det litt rart og uvant. Men fullt forståelig selvfølgelig!
Ny og gammel leder av DIS-Vestfold -
Unn Linde og John Ludvigsen
Foto: Hege Karina Frebergsvik
Nyvalgt leder fra Larvik ble Unn Linde og jeg ønsker det nye styret lykke til videre!

Hedersprismottaker Ragnhild Prøytz
Foto: Hege Karina Frebergsvik 
Så innførte DIS-Vestfold en ny ordning, nemlig å kunne dele ut en hederspris. I år falt den på Ragnhild Prøytz som har vært med siden dannelsen av DIS-Norge i 1990, Hipp hurra og vel fortjent!!

Etter den hyggelige pausen med kaffe og hjemmebakte kaker var det tid for foredrag.
Foredraget denne gang var viet en nedlagt liten jernbanestrekning; Eidsfossbanen, som gikk mellom Tønsberg og Eidsfoss. Ikke langs sjøen som i dag men i mer indre del av fylket.

Et flott foredrag levende fortalt med bilder, av Håkon Westby :)
Han har også utgitt et par hefter om Eidsfossbanen og Hvittingfossbanen som begge er små nedlagte banestrekninger.

Ingen kommentarer: