torsdag 20. september 2012

KIlder og kilderegistrering i slektsforskingen

I dag valgte jeg å prioritere medlemsmøtet i DIS-Vestfold, som skulle handle om kilder og kilde i arkivene.
Hyggelig med en tur til Stokke igjen!

Våre Røtter, utgitt 2012
Per Øyvind Sandberg, tidligere statsarkivar ved Statsarkivet på Hamar, var kveldens foredragsholder og snakket om kilder fra arkivenes mørke gjemmer. Han har skrevet boken Våre Røtter sammen med Nils Johan Stoa - ihvertfall de 3 første utgavene. Det har nylig kommet en 4. utgave av denne boken som er skrevet av den samme Stoa samt Sandbergs sønn Lars-Jørgen Sandberg.

Noen av kildene han var innom var (mange av dem er ikke er digitalisert men man må oppsøke arkivene):

 

Kallsbok fra Skiptvedt
Før 1865
 • Domstolsarkiver
 • Lensmannarkivene
 • Passprotokoller
 • Register over fremmede
 • Svenskemanntall
 • Finnemantall
 • Dødsfallprotokoller
 • Prestenes attestsamlinger
 • Fengselsvesenet
Etter 1865
 • Folketellinger, kommunale (60 års sperrefrist) og statlige (100 års sperrefrist)
 • Lennsmennenes flyttelister
 • Folkeregisterkort fra ca 1920 og fram til ca 1947
 • Sjømannsruller
 • Adopsjonsmateriale
 • Sentralpasskontoret (registrering av innvandrere ved søking om norsk statsborgerskap)
 • Borgelige vigselsprotokoller
 • Panteregister
 • Privatarkiv
 • Utvandrermuseet
Han avsluttet med å snakke om Digitalarkivet.
En påstand skal bekreftes av flere kilder, "1 kilde er ingen kilde".
Han snakket endel om hvor viktig det er å sjekke og dobbeltsjekke funn vi gjør! Spesielt i perioder hvor det var stor barnedødelighet må man forsikre seg om at det er det riktige "Ole" man registrerer som voksen.

Etter en hyggelig kaffepause avsluttes kvelden med Nina som viser oss hva man legger inn i et slektsprogram. Hun viser oss dette i programmet Legacy.

1 kommentar:

Anne-Grethe Syvertsen sa...

Tusen takk for en god oppsummering av et godt foredrag. Nå er det bare til å ta for seg en og en kilde, så får vi nye kunnskaper :)