mandag 16. desember 2013

Julemøte med Botne Historielag

I begynnelsen av desember inviterte Botne Historielag til sitt julemøte med utdeling av årets Botnar,

historielagets årsskrift. Ellers kunne de inviteretil et foredrag som var trekkplasteret for min del. Nemlig Sverre Mørkhagen, som har skrevet boker om utvandringen til Amerika.

Da jeg ankom Fjellhall hvor møtet ble holdt kom jeg nesten ikke inn - alt av stoler var hentet fram - ihvertfall det plassen kunne tillate! Med andre ord - stinn brakke! Så jeg havnet på bakerste benk.
Noe eksakt tall på frammøte har jeg ikke, men det må ha vært rundt 50 personer tilstede.

Tilbake til Mørkhagen, kveldens foredragsholder.


Så langt har det kommet ut 2 bøker om utvandringen til Amerika:
Farvel Norge, Utvandrerne til Amerika utg. 2009

Drømmen om Amerika, innvandringen fra Norge 1825-1900
Det kveldens foredrag handlet om var jobben med disse bøkene, og at han var godt i gang med den tredje boken. Jeg blir stadig imponert over den researchen forfattere av historiske bøker utfører. Det hele ble veldig levende fortalt!


Bok 1, Farvel Norge, omhandler 1825-1875 og mest om forflytningen over dammen. De første dro over til folk de kjente og som satt godt i det.
Det var like mange svensker og nordmenn som utvandret til Amerika.
Han skildrer denne gigantiske folkeflyttingen i full bredde. Vi kommer tett inn på enkeltmenneskers dramatiske liv og får ny innsikt i hva som drev dem over havet. Det har vært forsket mye på denne viktige perioden i norsk historie, og forfatteren har på en imponerende måte overført disse funnene til god fortellekunst. De første som dro over brukte 3-4 mnd på turen, eller ca 14 uker

Bok 2, Drømmen om Amerika, handler om slit og savn, mot og vilje og om et liv i ukjente omgivelser. Men de norske pionerene bet seg fast og skapte egne samfunn med lokale aviser, akademier og menigheter. Sverre Mørkhagen skriver med autoritet og innlevelse om de som våget å tro på drømmen om Amerika, en historie alle norske familier har et nært forhold til.


Veldig  inspirerende foredrag som ga mange virkelig lyst til å lese bøkene hans.

1 kommentar:

TilFedrene sa...

Dette er bøker jeg virkelig fikk lyst til å lese fordi du skrev om dem. Gleder meg over slike boktips. Sikkert mye å lære historisk sett også i disse bøkene.