fredag 15. mai 2009

Navn til besvær?

I min slektsforsking dukker av og til dette spørsmålet opp. Var dette en gutt eller jente? Vi har noen navn her i landet som brukes av begge kjønn.
Jeg har gjort noen søk i min egen base, som er på drøyt 13000 navn:

Jeg fant navnet Inge i basen min, 2 var menn og 1 var kvinne.
Av 23 personer med navnet Tore var 18 av de menn, og 5 var kvinner.

Et navn som mer eller mindre har "skifta kjønn" er vel navnet Jøran. I min base har jeg 12 personer med dette navnet hvor kun en av de er mann. Nå er det nok mest vanlig at menn har dette navnet.
Statististisk Sentralbyrå (SSB) har oversikt over mye, blandt annet en navnestatistikk. Her kan du søke opp antall forekomster av et navn i perioden 1950-2004 og få opp hvor mange som heter det nå.
Jeg gjorde dette søket på navnet Jøran og fikk opp:
Det er 732 menn som har Jøran som eneste fornavn.
Det er 37 kvinner som har Jøran som eneste fornavn

SSB har lagt ut en artikkel om tvekjønnete navn hvor de sier litt om dette.
De har også lagt ut en statistikk over tvekjønnete navn brukt av minst 10 personer i perioden 1950-2004

Når jeg først er inne på det med navn søkte jeg opp mitt eget. Jeg får opp en graf som viser hvor mange som het Liv fra 1880 til dags dato. Der kan jeg tydelig se at da jeg ble født var dette navnet rimelig på topp.
Året var 1954 og du kan se at det da var noe dalende fra begynnelsen av 1940, men fortsatt var det mye brukt.

I basen min har jeg kun 13 personer med Liv som eneste fornavn og av de var 1 født på 1700-tallet, 2 på 1800-tallet og resten i løpet av 1900.