torsdag 19. april 2012

Amsterdam, den største norske byen på 1600-tallet?

Ja dette er tittelen på foredraget på april-møtet i DIS-Vestfold.

Anslag på størrelsen av den norske innvandrerbefolkningen i Amsterdam omkring 1650: 13.000
(dvs flere enn i Bergen som var Norges største by på dette tidspunktet)

Hun kunne fortelle at den største utvandringen til Nederland på denne tiden nok kom fra Vest- og Aust-Agder, men endel reiste også fra Vestfold.

Sølvi Sogner

Vi fikk besøk av professor Sølvi Sogner som i mange år har jobbet med utvandring.
Dette foredraget ga oss en god innsikt i hvor stor del av befolkningen som dro til Nederland, og vi fikk høre mange spennende og nære historier om de som reiste ut.

Havneområdet i Amsterdam på 1600-tallet
 Etter en hyggelig kaffepause fortalte Rolf Dahl om sjømenn og hvordan disse kunne finnes i arkivene.

Bra oppmøte ble deg også, det var gledelig: ca 40 personer fant veien til dette første medlemsmøtet i regi av det nye styret som ble valgt på årsmøtet i mars.


Ingen kommentarer: