søndag 9. juni 2013

Togtunellen gjennom Holmestrand

I dag fant vi ut at vi skulle benytte oss av Jernbaneverkets tibud - de  hadde nemlig åpen dag for publikum i Holmestrand. Det jobbes iherdig med en ny tunell som skal gå fra Holm i Sande til Nykirke i Horten. Dermed blir det ny togstasjon her, inne i fjellet.

Det blir et stort pluss for byen på flere måter, ikke minst å få vekk togtrafikken gjennom byen - linja går nærmest i hagen til folk nå og tett innpå Holmestrand kirke. Så får de togreisende og et bedre tilbud med perronger "innendørs". Jeg har mang en gang stått på stasjonen i vind og sno en tidlig morgenstund!

Vi tok litt bilder av det hele - legger de fortløpende under her.

Holmestrand stasjon, som blir stående enn så lenge. Den er det planer om å rive når den nye stasjonen står klar.

Bjørn klar for en tur inn i fjellet

Ja her var det bare å ikle seg hjelm og vest!

Så bar det innover - det var et stykke inn til selve tunellinnslaget

Her er vi i selve togtunnellen - svært rom langt inne i fjellet!

Vi så noen rimelig svære doninger der inne!

Her er en doning til

Her var det folksomt!

Helt innerst i tunellen samla folk seg sammen med enda noen svære doninger.

I denne fikk ungene lov å krabbe inn hvis de ville

Her har vi herr og...
...fru  - i Jernbaneverkets utstyr!


På vei ut fra området passerte vi ingangen til E-18-tunellen - som det nå er stor uenighet om hva skal brukes til.

Så til slutt innom utstillingen hvor man fikk litt dokumentasjon på hvordan tunellbygging foregår via film og plakater

Ingen kommentarer: