torsdag 18. februar 2010

Skifter på nett

Da var det tid for månedens medlemsmøte i DIS-Vestfold som blir holdt på Stokke Bydeturn.

Været i dag har ikke vært det mest fristende kjøreværet, men siden Jorunn skulle kjøre så slang jeg meg gjerne med.

Fordi!
Vi skulle få besøk fra Riksarkivet av Kristian Hunskaar som skulle holde foredrag om skifter. Så langt er dette noe jeg ikke har befatta meg mye med, men har kun titta litt på. Det jeg har sett mest i er dødsfallsprotokollene fra Oslo, de er rimelig enkle å tyde.

Kristian starta med å fortelle litt generelt om skifter:
Hva er et skifte
Når ble et skifte foretatt
Litt om offentlig og privat skifte
Hva slags opplysninger vi kan finne i et skifte
Arveregler

Senere viste han oss et eksempel på et skifte fra Sem i Vestfold og gikk igjennom hva det inneholdt.

Ved en rask opptelling kom vi til at det var ca 45 personer her og da er det ganske fullt ved bordene.
Bra oppmøte i det gufne snøværet!

Etter pausen fikk Erik Bjune ordet og fortalte om et nytt  bokverk om norske gårder, turen har nå kommet til Vestfold.

Så var det Kristians siste del av foredraget hvor han gikk mer inn på skiftematerialet som er på nett.

Han åpner med å si at ny design på digitalarkivet ala skiftesidene kommer om ikke lenge.
Så gikk han gjennom søkevalgene på nettsiden med skiftene som hvordan vi blar, forstørrer bildet, bruk av de permanente lenkene

Avslutningsvis nevnte han punkter som er viktig å tenke på:
Navn på arvinger kan være feil, men antallet arvinger antar vi er rett.
Uekte barn arver kun moren.
Er en person ikke med som arving kan vi anta at personen er død.

Skiftene forteller om:
Økonomiske forhold
Husdyrhold
Bygninger
Løsøre
Forbruk
Lese/skriveferdigheter

Ingen kommentarer: