lørdag 7. juli 2012

Funn i Hole bygdebok

Ja jeg jobber fortsatt med Blichfeldt-slekta mi jeg da...
Utgangspunkt er slektsboka om denne slekten og i dag fant jeg en henvisning til Hole bygdebok. Siden jeg vet at den ligger online i pdf-format måtte jeg jo ta en titt der. Forøvrig kjempeflott av Hole kommune å legge de ut på nettet til alles bruk med en gang de er nyutgitte!! Jeg har endel annen slekt i Hole og så bygdebøkene derfra er jeg kjent med.


Så var det mitt funn der da, nærmere bestemt Hans Henriksen Blichfeldt, sogneprest i Hole og bosatt på Hole Prestegård. Det fine med bygdebøker er at man kan finne ting der man ikke finner i andre kilder, nemlig litt historikk, små sitater, hvor mange bjørner folk har felt osv osv

Det supre med pdf framfor bøker i papirformat er at man kan søke, så det gjorde jeg på dette slektsnavnet. Da dukket det opp flere ting, blant annet et lite sitat jeg syns var artig - dette er fra bind III, side 535:


Jeg syns det er artig å ta vare på sånne små utsagn og sitater om folk jeg har i slektsbasen - det er med på å krydre slektshistorien!

Noe mindre hyggelig som skjedde var - jeg siterer fra bygdeboka:
"Sogneprestens far, auksjonsforvalter Henrik Blichfeldt i Christiania gjorde seg skyldig i underslag og rømte til sin sønn i Hole. Her oppholdt han seg da fogd Lars Mikkelsen (etter ordre fra amtmann Must) den 29. juli 1723 foretok utleggsforretning og "arrest" på auksjonsforvalterens person. På grunn av farens sykdom og skrøpelighet protesterte sognepresten mot at han ble transportert til Christiania, og arresten ble derfor lagt på ham, der han var.".

Men jeg tar med det og jeg!
Så får jeg jakte videre på andre interessante ting :)
Ingen kommentarer: