tirsdag 30. desember 2008

Det kurses i OA!

En av mine jobber i DIS-Oslo/Akershus er å administrere kurs som blir arrangert.
Her er det snakk om kurs i slektsprogrammer, slektsforsking, emigrasjon, bildebehandling osv.

I 2008 har vi arrangert følgende kurs:
  • Brothers Keeper
  • Slektsforsking
  • Photoshop Elements
  • Emigrasjon m utflukt til utvandrermuseet
På disse 4 kurstypene er det tilsammen 123 unike personer som har deltatt på kurs. Siden noen har deltatt på flere kurs har vi totalt hatt 153 kursdeltagere.

Av disse 153 kursdeltagerne er fordelingen på de ulike kurstypene som vist i grafen under her:


For også å ta med fordeling på antall kursdeltagere på hver type kurs (som egentlig er mest interressant) så er den:

Brothers Keeper
71
Slektsforsking
57
Emigrasjon 11
Photoshop Elements
14

Dette syns jeg er virkelig bra - spesielt at vi har hatt så mange som 57 personer på nybegynnerkurs i Slektsforsking! Vi har altså fått satt i gang 57 personer med denne flotte hobbyen. Og ikke minst - aktivitet genererer medlemsvekst og holder på de vi allerede har!

Så håper jeg at 2009 blir enda mer aktivt på kursfronten i hele DIS-Norge!

2 kommentarer:

TorillJ sa...

Veldig bra, og så er det jo moro at vi stort sett har greid all denne aktiviteten med egne krefter!

Fint å få satt opp sånne oversikter og sammenligne etter hvert fra år til år.

Liv Ofsdal sa...

Det er det fine med blogg, den bevarer sånne ting. Blir som en backup av mer eller mindre viktige aktiviteter som jeg driver med.
Som dette feks.