tirsdag 8. november 2011

Pixellus og restaurering av bilder

Sist helg var jeg med på Ledersamling i DIS-Norge, foreningen for slektsforskere som jeg jobber i. Det er alltid hyggelig å treffe de man for det meste har digital kontakt med resten av året.
Torill har blogget om Ledersamlingen som sådan her:
Dag 1
Dag 2

Denne samlingen hadde endel informasjon om foreningen pluss noen foredrag av ymse art. Det jeg skal skrive om her er et foredrag som fenget meg av flere grunner.

Det gjaldt lørdagens foredrag fra en virksomhet som er lokalisert i samme bygning som oss, nemlig Pixellus.
Foredraget het rett og slett: "Billedbehandling" og var ved faglig leder Hans-Olav Forsang.

Pixellus er et relativt nystartet selskap som tilbyr digital billedbehandling av ulik art. Spesielt med tanke på restaurering av gamle bilder, digitalisering av negativer og slides er dette interessant.

Forretningsideen deres er rett og slett:”Ta vare på historien”.
Og dette er jo absolutt sammenfallende med enhver slektsforskers arbeid og!

Et annet aspekt ved denne virksomheten som fenget meg speseielt var at Pixellus er bygget opp rundt personer med Asperger syndrom og høyt fungerende autisme! Dette må virkelig kalles inkluderende arbeidsliv på høyt plan! Tenk å bygge opp en virksomhet rundt denne typen personer som ofte er så spesielt fokusert på ting de er gode på men ikke får mulighet til å bruke evnene sine! Genialt! Dette gir jo også disse personene et mye mer verdig liv en det de ellers har - et liv med innhold! Jeg har selv jobbet med barn med Asperger i barnehage og skole og kjenner derfor litt til denne sykdommen, det å treffe de i deres interessefelt er utrulig viktig.

De sier selv om selskapet sitt:
Pixellus er et spesialistselskap innen digitalisering, redigering og restaurering av kunders unike og uerstattelige fotografier, bemannet med mediainteresserte personer med Asperger syndrom eller høytfungerende autisme.
Vi ønsker å bygge en virksomhet der mennesker med en slik diagnose får lov til å gjøre det de er ekstremt gode til, og samtidig bli skjermet fra mange av de sosiale forventningene som skaper utfordringer på andre arbeidsplasser. Arbeidet er repetitivt, men krever også stor nøyaktighet og en evne til å ”se” en helhet som skal til for å forbedre et bilde. Dette er arbeid som nettopp krever den type dedikasjon, systematikk og detaljfokus som personer med Asperger syndrom eller høytfungerende autisme er spesielt flinke til. 1 kommentar:

Unni sa...

Dette ble jeg glad av å lese :)